USLOVI KUPOVINE

Podaci o prodajnom mestu:

Adria Biolabs d.o.o. Beograd
PIB: 112805435
MB: 21743348

Delatnost: 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
Adresa: Miška Kranjca 23, 11090 Rakovica, Beograd
Republika Srbija 2021. godine

WEB: www.kolagenboost.rs
EMAIL: office.kolagenboost@gmail.com
ADRESA PRODAJNOG MJESTA:
Miška Kranjca 23, 11090 Rakovica, Beograd

KONTAKT TELEFON: +381 60 607 5570

Uslovi korišćenja Online prodavnice

UVOD

Ovim uslovima korišćenja online prodavnice (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) propisani su opšti uslovi korišćenja ove usluge koja korisnicima (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućava kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude.
Kupovinom proizvoda iz online prodavnice kao neregistrovani korisnik te registracijom na naš vebsajt kao registrovani kupac, prihvatate ove Uslove korišćenja.


Pružalac usluge je kompanija Adria Biolabs d.o.o. MB: 21743348, PIB: 112805435, ul. Ratka Mitrovića br. 130, Beograd, Srbija (u daljem tekstu Adria Biolabs / Prodavac).

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu "Sajt") je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na
drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomerciajlnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.
Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.

1.1 Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Adria Biolabs (u daljem tekstu "Kompanija") ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta Adria Biolabs dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:
Sajt u pojedinim delovima poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj koji će biti prikazan na ovom i/ili drugim sajtovima Adria Biolabs ("dostavljeni sadržaj").


Sajt može sadržati razne akcije u kojima Adria Biolabs poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj za prikazivanje na ovom i drugim sajtovima kojima ona upravlja ("dostavljeni sadržaj"). Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima akcije.

 • Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati- reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Adria Biolabs.
 • Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
 • Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
 • Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.
 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

1.2 Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite Adria Biolabs ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.
Adria Biolabs može učiniti sve ili nešto od navedenog:

 • da nadgleda dostavljene sadržaje;
 • da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
 • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
 • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija Adria Biolabs kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica. Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

1.3 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Adria Biolabs ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju pravo intelektualne svojine.

2. Obrada ličnih podataka

Podatak o ličnosti  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci – Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail adresa, telefon i IP adresa vašeg računara. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu
narudžbe. Zaštiti privatnosti naših kupaca pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kao korisnika naših usluga online prodavnice.
Prikupljamo samo neophodne lične podatke potrebne za realizaciju kupnje i te podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u svrhu u koju su lični podaci dani, i u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dani te u svemu sa podacima postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018). Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije dao pristanak za navedeno.

2.1. Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na kontakt e-mail: aleksandra@kolagenboost.com.

2.2. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja te korišćenjem usluga našeg online shopa potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, opsegu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa tačkom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

2.3. Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti https://kolagenboost.rs/pages/pravila-o-privatnosti

2.4. Politika privatnosti sastavni je deo ovih Uslova korišćenja.

3. Sprečavanje pristupa

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja kupac razume da kompanija Adria Biolabs po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da je posetilac svojim radnjama na sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Prodavcu (nerealizovanje pošiljki, odbijanje isporuke pošiljki i slično). Prodavac nije u obavezi da uskraćivanje pristupa sajtu obavesti potrošača.

4. Registracija

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala.

5. Naručivanje

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme "DODAJ U KORPU";, a zaključivanje kupovine se vrši, nakon unosa podataka potrebnih za porudžbinu, klikom na dugme „NARUČITE“. Sve kupovine se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.
U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poučivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni model plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice.

6. Prijem porudžbine od strane Prodavca

Nakon zaključenja porudžbine, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Adria Biolabs. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu aleksandra@kolagenboost.com.
Adria Biolabs zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.
Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.
Adria Biolabs zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje.
O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email – a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.
Prodavac pakuje robu za kupca pod kontrolisanim uslovima i svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.

7. Rezervacije proizvoda u korpi

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će Prodavac dostaviti Kupcu putem email poruke. Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem email – a informisati Kupca.

8. Cene

Cene proizvoda su izražene u dinarima, PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde porudžbine. Adria Biolabs garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke.
Adria Biolabs zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.
U cenu artikla iz ponude nije uračunata cena dostave/isporuke robe. Ukoliko je roba vrednosti preko 4000 RSD, troškovi dostave su besplatni. Za robu vrednosti ispod 4000 RSD plaća se dostava i to 250 RSD za kartična plaćanja tj 300 RSD za plaćanje pouzećem.

9. Plaćanje

Adria Biolabs Web prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude pouzećem (fizički, pri preuzetoj robi) i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na sajtu kolagenboost.rs

9.1 Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, u obavezi ste da paket koji Vam bude dostavljen na adresu platite kuriru na licu mesta. Imajte u vidu da kurir možda neće imati sitnog novca da Vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za plaćanje koju imate u konfirmacionom mailu koji ste dobili prilikom potvrde kupovine.

9.2 Plaćanje platnim karticama

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na link za sigurno plaćanje WSPay gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. 
Ukupna suma i broj pošiljke su automatski unešeni i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa sigurne strane za plaćanje nazad na Adria Biolabs prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa Vašom platnom karticom, bićete vraćeni nazad na Adria Biolabs Online prodavnicu sa obaveštenjem o čemu se radi. Nakon uspešne kupovine, prilikom preuzimanja paketa nemate nikakve naknadne troškove.
Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog računa i njegov iznos se ne mogu menjati. Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu aleksandra@kolagenboost.com.
Adria Biolabs u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Adria Biolabs neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
Adria Biolabs nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica. Adria Biolabs će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Adria Biolabs će koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu nesaglasnost za isto. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“, pa samim tim Adria Biolabs neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

9.2.1 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, kolagenboost.rs webshop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo
preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

10. Isporuka

Adria Biolabs Web prodavnica ima zaključen ugovor sa City Express na teritoriji Republike Srbije.
Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je Kupac potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine napravljene do 16h biće isporučene u roku od 1 do najviše 3 radna dana.
Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota ili nedelja) ili tokom praznika, slanje paketa se vrši prvog sledećeg radnog dana.
Za iznos porudžbine preko 4000 RSD, Prodavac obezbeđuje Kupcu besplatnu dostavu.

11. Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.
Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim) neodstacima na robe, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povrat sledeće robe:

 • robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
 • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je
 • otpečaćena nakon isporuke; 

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u Adria Biolabs Web prodavnici Kupac može prijaviti Adria Biolabs upućivanjem email–a na adresu aleksandra@kolagenboost.com.
Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalog računa po kome je transakcija realizovana.
Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

12. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

 

13. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.


Obaveštenja korisnika


Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na "Kontakt" stranici

14. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

15. Promena uslova korišćenja

Adria Biolabs može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ovih Uslova korišćenja koji su dostupni na našem vebsajtu.  Informacija o izmenama ovih Uslova korišćenja bit će vidljivo istaknuta na našem vebsajtu na kojem se nalaze Uslovi korišćenja pa stoga preporučujemo da prije svake kupnje posetite našu stranicu na kojem se isti nalaze i informišete se. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, prihvatate i sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

16. Tačnost podataka

Adria Biolabs nastoji da podatke/informacije o proizvodima i uslugama objavljene na sajtu održava tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika da jesu.

U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail aleksandra@kolagenboost.com.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Korisnik registracijom potvrđuje:

 • Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Adria Biolabs online prodavnice te da je upoznat sa Politikom privatnosti kao sastavnim delom ovih Uslova korišćenja
 • Tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka
 • Da je informisan da Adria Biolabs može obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe izvršenja ugovora / pružanje usluge i da Adria Biolabs navedene podatke može davati trećim licima (kurirska služba City Express) u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Adria Biolabs Web prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Ne postoje čuda. Samo znanost.

Proizvod koji vam je danas dostupan u samo nekoliko klikova, naš tim razvijao je mesecima. Procesi koji stoje iza svakog našeg proizvoda su dugotrajni, ali nužni kako biste uvek uživali u najboljem proizvodu koji se može proizvesti. Kombinacija sastojaka, njihovi omjeri, ukus i učinkovitost proizvoda su sastavni deo svega što radimo i u tom slučaju, kompromis za nas ne postoji.

Znamo da savršen proizvod i kontinuirane inovacije nisu sve što je potrebno. Naš organizam zaista najbolje reaguje na negu iznutra, ali ne možemo reći da spoljašnji faktori nemaju nikakav uticaj. Iz tog razloga smo našu funkcionalnu liniju obogatili proizvodima od najkvalitetnijih materijala kako biste blistali svaki dan.

Tim stručnjaka i naučnika iz oblasti nutricionizma, farmacije, kozmetologije i prehrambene industrije, zajedno radi na razvoju svakog proizvoda. Sastojci potiču iz izvora koji omogućavaju maksimalnu iskoristivost u našem organizmu. Njihova kombinacija donosi vrhunske rezultate, a bez dodanih šećera. Uvek pazimo i na ukus kako biste u proizvodima mogli uživati svaki dan.

Naši proizvodi su dostupni u Lilly prodavnicama na sledećim lokacijama:

215810 27. MART 2
221510 29 NOVEMBAR
270810 ADA MALL
224810 BANJICA
276410 BEČEJ 2
271810 BEO SHOPPING CENTER
233910 BEŽANIJSKA KOSA 2
214210 BORČA
235610 BORČA SHOPPI
272210 BOTANIČKA BAŠTA
273610 BRANIČEVSKA
272510 BW GALERIJA
277410 BW TERRA & ARIA
233610 ČAČAK TC
220810 DELTA CITY
218410 ĐERAM
209910 GENEKS
233010 JAGODINA VIVO
238610 JUŽNI BULEVAR
214910 KALENIĆ
213610 KARABURMA
277610 KIKINDA 2
222410 KOZARA
215110 KRAGUJEVAC PLAZA
271710 KRALJEVO RETAIL PARK
221810 LAZAREVAC
273010 METROPOL
234510 MIRIJEVO 2
270010 NIŠ 10 - KINEZ
213110 NIŠ 5- DOM ZDRAVLJA
212310 NIŠ 6 - DURLAN
234810 NIŠ 8 - STOP SHOP
273310 NIŠ DELTA PLANET
272010 NS - BIG TC
276610 NS 14 - BUL. EVROPE
276910 NS 16 - LIMAN
244610 NS 9 - DVA CARA
274610 PALILULSKA PIJACA
214410 PANČEVO AVIV
272910 RODA
276510 RP NOVA PAZOVA
277310 RP TROŠARINA
225310 RUMA
215410 SAVINAC
213410 SMEDEREVO 2
216710 SOMBOR
220110 STARA PAZOVA
211210 STARI MERKATOR
272110 SUBOTICA 2 - TRG
273110 SUBOTICA 3-PROZIVKA
276010 SUNNYVILLE
277710 TC BIG 2
272310 TC GORNJI MILANOVAC
271210 TC KRUŠEVAC
238210 TC LAZAREVAC
272610 TC OBRENOVAC
238310 TC POŽAREVAC
238410 TC RAKOVICA
232110 TC STADION
216010 TC UŠĆE
271310 TC UŽICE
270610 TC ZAJEČAR
238710 VASINA
271410 VIDIKOVAC 3
225910 VOŽDOVAC
271610 VRŠAC RETAIL PARK
217710 ZAJEČAR
234010 ZRENJANIN TC AVIV

Proveri našu ponudu